PERSBERICHT

DSDF groet de Koning van Nederland en wenst hem heel veel succes in zijn nieuwe ambt.Onze Koningin Beatrix droeg op 30 april haar troon over aan haar oudste zoon Willem Alexander.

Bij deze gelegenheid willen wij namens de sociaaldemocratische en liberale Nederlandse Turken Beatrix vriendelijk bedanken en we wensen haar voor de rest van haar leven veel gezondheid toe.

We groeten onze nieuwe Koning Willem Alexander
De troon overgenomen door Willem Alexander en zijn vrouw Maxima zullen een voorbeeld en garantie zijn voor de Nederlandse multiculturele samenleving. Wij geloven dat Koning Willem Alexander en zijn vrouw Maxima met hun oprechtheid oog en oor van de samenleving zullen hebben. Wij geloven en vertrouwen in onze Koning Willem Alexander dat hij staat voor een pluralistische, vrijheidsgebonden, participerende, sociaaldemocratische ontwikkeling in voorspoed en vrede in Nederland. Wij wensen Koning Willem Alexander heel veel succes in zijn nieuwe functie.

Bedankt Koningin Beatrix
Koningin Beatrix kennen wij sinds 1980, toen zij de troon overnam, als een koningin dichtbij de burger en met oprechte intenties.

De moeite, die zij heeft gedaan om de relatie tussen Turkije en Nederland te versterken, zullen wij niet vergeten. Na de terreuraanslagen van 11 september ontstond er in Nederland een intolerante houding tegenover buitenlanders en de islam. Koningin Beatrix toonde een duidelijk standpunt hier tegenover met oproepen tot verdraagzaamheid in de samenleving.
Zij bracht de gemeenschappelijke gedachte van de Nederlandse samenleving ter sprake tegen populistische politici en heeft een plek in ons hart verovert; Onze Koningin Beatrix; we zullen u niet vergeten.

Zeki Baran
Voorzitter DSDF
Afrikaanderplein 3, Rotterdam