DSDF Jongeren

DSDF hecht veel waarde aan de jongeren en realiseert zich dat zij de toekomst zijn. Er wordt dan ook veel geïnvesteerd in deze belangrijke doelgroep uit onze samenleving.

Het DSDF Jongerenraad is actief op vele vlakken die onze jeugd interesseert en maakt tevens deel uit van het I.O.T. Jongerenberaad.

Ben je geïnteresseerd, heb je vragen of zou je ook graag in aanmerking willen komen voor in het Jongerenberaad? Mail je motivatiebrief en cv naar dsdfweb@mynet.com.