Mahkene son noktayı koydu!

Utrecht’deki Temyiz Mahkemesi yıllar suren hukuk mücadelesine son noktayı koydu! Uyum kursu ve sınav zorunluluğu Türk Vatandaşlarına uygulanmaz!
Utrecht’teki Temyiz Mahkemesi ‘Hollanda’da yaşayan Türk vatandaşlarının uyum kursu ve sınav zorunluluğuna tabi tutulamayacağına’ hükmetti. Daha önce bu yönde karar alan Rotterdam ve Roermond Mahkemelerinin kararına yapılan itirazları değerlendiren Temyiz Mahkemesi, Uyum Yasasındaki zorlayıcı yaptırım ve uygulamaların, AB ile Türkiye arasında imzalanan Ortaklık Hukukuna aykırı olduğu kararına vardı.

Adalet yerini buldu

Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu (DSDF) Temiz Mahkemesinin bu tarihi kararını büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. Politikacı ve yöneticilerin yabancıları ‘istenmeyen kişi’ olarak ilan eden günü birlik politikaları ile bunaldığımız bir dönemde alınan bu karar, Hollanda’da hukukun üstünlüğüne olan inancımızı tazeledi. Adalet yerini buldu. Kararın alınmasında emeği geçen hukukçularımıza, Türkler için Danışma Kurulu IOT yönetici ve çalışanlarına ve bütün gönüllülere teşekkür ediyor, özverili başarılarından dolayı kendilerini kutluyoruz.

Hükümetin Uyum Politikası değişecek mi?

Bu karardan sonra Wilders tarafından desteklenen Rutte Hükümetinin yabancılara yönelik tasarrufları ve sert politikalarının nasıl bir seyir izleyeceği merak konusundur. Uyum ve yabancılar konusundaki bütün hazırlıklarını ‘zorlama’ ve ‘bıktırma’ temeli üzerine yapan hükümetin ‘uluslararası anlaşmalara’ saygılı olup, olmadığını mahkemenin bu kararından sonra göreceğiz.

Kimler yararlanacak?

Hollanda’da yüz bin civarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşıyor. Mahkeme kararından bu kişilerin direk yararlanması bekleniyor. Çifte vatandaşlığı olan Türklerin ve Hollanda vatandaşlığını seçmiş olan Türk asıllı kişilerin bu mahkeme kararından yararlanıp, yararlanamayacaklarını süreç içinde göreceğiz. Ama bir konu son derece açıktır: Türk vatandaşlarının Ortaklık Anlaşmasından kaynaklanan haklarını yıllardır görmezden gelen Hollanda Devletinin adaletsiz uygulamaları bu kararla hakimler tarafından reddedilmiştir.

Yaşlıların sırtından büyük bir yük kalkacak

Türklere uygulanan Zorunlu Uyum Yasası özellikle gençliğini Hollanda’nın gelişmesi için harcayan yaşlı kuşağa getirdiği büyük yük getirmekteydi. Temiz mahkemesinin bu kararı saygı değer yaşlılarımız için derin bir nefes alma şansı getirmiştir.

Uyum gönüllü katılımla başarılır

DSDF, baskı ve yıldırma yasaları ile uyum sorunun çözüleceğine hiç bir zaman inanmamıştır! Zorunlu Uyum Yasası gibi baskıcı uygulamalar toplumumuzda tepki ile karşılanmış ve uyum sürecine gönüllü katılımı azaltmıştır. Bu kararla yanlıştan geri dönülme şans yakalanmıştır.

DSDF; diploma ve iş için Hollandaca gerekli

DSDF, Hollandaca öğrenmenin önemine inanmaktadır. Bu ülkede onurlu ve saygın bir yer edinmek için dil, diploma, iş ve gelişmiş sosyal ilişkilere gereksinim var. Hatta Hollandalı Türkler olarak Hollandacayı herkesten daha iyi konuşmalıyız ve bunun için imkanlar dahilindeki tüm fırsatları değerlendirmeliyiz!

Kurslara devam eden vatandaşlarımıza tavsiyemiz; bu kurslara sonuna kadar devam edip, başarı ile bitirmeleridir.

Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu

DSDF Genel Başkanı
Zeki Baran
06 45 62 84 45