Benefietdiner

Dank voor uw steun aan “Moeder en kind” het Benefietdiner

Beste,

Het is met een overweldigend gevoel van dankbaarheid voor de buitengewone steun die we hebben ontvangen tijdens het recente benefietdiner.
We hebben met het diner en de donaties in totaal € 3212,50 opgehaald.

Het was werkelijk hartverwarmend om te zien hoe onze vrienden, kennissen en naasten samenkwamen om een nobel doel te steunen en ons te helpen in onze missie ”Moeder en kind” project.

We willen jullie allen daarom vanuit het diepste van ons hart bedanken voor jullie vrijgevigheid, vriendelijkheid en betrokkenheid.

We kijken ernaar uit om onze missie voort te zetten en jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen, fijn dat we warmhartige mensen hebben die achter ons staat en ons ondersteunen.

Met vriendelijke groet,

Sebahat, Nevzat en Ibrahim
Ook namens Stichting DSDF, Stichting IWEE en stichting MTA Arnhem
project ‘Moeder en Kind’
wederopbouwhatay@gmail.com

Voor sponsering en uw steun: DSDF NL 09 INGB 0002 5703 58 o.v.v. Project Moeder en Kind